Ogólnopolska konferencja dla sektora tsl

Bezpłatne wydarzenie stacjonarne organizowane jest przez czasopismo Transport Manager

Chcę wziąć udział!

28 czerwca 2022


Wrocław, HOTEL mercure centrum ****

pl. Dominikański 1, WROCŁAW

o wydarzeniu:

Na pytanie: Co jest najważniejsze w biznesie transportowym?

Odpowiedź jest jedna: bezpieczeństwo ładunku, rozumiane jako dowiezienie powierzonego towaru w niezmienionym stanie i na czas.


To zagadnienie obudowane jest kwestią – jak to zrobić najtaniej i najbardziej niezawodnie.

Podczas konferencji Safe Transport Day temat bezpieczeństwa będziemy rozumieli szerzej, zajmując się takimi zagadnieniami jak: bezpieczeństwo zestawów transportowych - zarówno dynamiczne, jak i bierne; bezpieczeństwo towarów w naczepach – zapewniane za sprawą mocowania ładunków, jak i monitorowania ich z pomocą systemów telematycznych; monitoring zestawów transportowych czy też pewność i bezpieczeństwo funkcjonowania przeróżnych narzędzi wykorzystywanych przez przewoźników.

Nie zabraknie również kwestii związanych z bezpieczeństwem samego biznesu transportowego, jak prewencja, windykacja, elektroniczny obieg dokumentów w firmie czy zagrożenia na styku przewoźnik - zleceniodawca transportowy itd.

Porozmawiajmy o tym, jak uczynić Twój biznes bezpieczniejszym!

safe transport day

Dlaczego warto wziąć udział?

WIEDZA: Wystąpienia ekspertów pozwolą Ci na przyswojenie istotnej wiedzy potrzebnej do optymalizacji działania przedsiębiorstw.

DYSKUSJE I ROZMOWY: Możesz aktywnie uczestniczyć w prelekcjach oraz dyskusjach panelowych zadając pytania.

EKSPERCI I PRAKTYCY: Wysłuchasz najlepszych w swoim fachu praktyków i ekspertów, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE: Otrzymasz materiały dydaktyczne zaprezentowane podczas spotkania.

NETWORKING: Nawiążesz interesujące kontakty biznesowe i branżowe, które mogą zaowocować ciekawą i długotrwałą współpracą.

POCZĘSTUNEK: Podczas spotkania dostępny będzie bufet kawowy dla uczestników, a także lunch.

prelegenci

GRZEGORZ WIŚNIEWSKI

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu

Predyktywna prewencja poprzez zarządzanie ryzykiem w branży TSL, czyli leczenie przewlekłych i ostrych chorób firm transportowych

TEMAT PRELEKCJI:

Bezpieczny transport niebezpiecznych towarów. Wymagania, naruszenia, kary

TEMAT PRELEKCJI:

EKO SKOLAR

dr MARIA NICOPULOS

TEMAT PRELEKCJI:

Transcash.eu

JAKUB GWIAZDOWSKI

Z życia wzięte, czyli co łączy suszone śliwki i elektronikę. Case study o zakresie odpowiedzialności w transporcie.

Wojenne i sankcyjne „łatanie” dostaw towarów z Europy Zachodniej do Białorusi i Rosji. Czy koła unijnych ciężarówek kręcą się w dobrą stronę? (prelekcja zdalna)

Mądry przewoźnik przed roszczeniem, czyli sztuka budowania bezpieczeństwa prawnego firmy transportowej

TEMAT PRELEKCJI:

TEMAT PRELEKCJI:

Managerskie narzędzia budowy bezpieczeństwa w organizacji biznesowej, czyli High Reliability Organizations (HRO) w branży TSL

Kancelaria Judek Górska Radcy Prawni, Doradcy Podatkowi

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Lark Business Consulting.

TEMAT PRELEKCJI:

JERZY RÓŻYK

CDS Kancelaria Brokerska

PAWEŁ JUDEK

DOMINIK SKOWROŃSKI

Co robić by szkód nie narobić? … czyli instrukcja dla kierowcy – gdy coś pójdzie nie tak

Zadbaj o prawidłowe zbudowanie bezpieczeństwa baz danych w branży TSL. Praktyki, zasady i technologie prewencji.

TEMAT PRELEKCJI:

TEMAT PRELEKCJI:

Politechnika Łódzka

Lark Business Consulting

Upswing Optimize

MARIUSZ KOŁODZIEJ

dr PRZEMYSŁAW SĘKALSKI

„Cash flow is King”. Bez płynności finansowej, nie ma działalności … również transportowej. Zabezpiecz się przed utratą płynności

TEMAT PRELEKCJI:

Transport&Logistics Expert

dr JACEK KARCZ

Aktualna struktura wynagrodzenia kierowców oraz zmiany w ewidencjonowaniu czasu pracy obowiązujące od maja 2022 roku.

TEMAT PRELEKCJI:

INELO

MATEUSZ WŁOCH

Bridgestone

ANDRZEJ WŁODARCZYK

Fleetcare- zintegrowane rozwiązanie do zarządzania oponami i flotą

TEMAT PRELEKCJI:

Webfleet Solutions

PIOTR CZAJKA

TEMAT PRELEKCJI:

Jak zwiększyć bezpieczeństwo pojazdu i kierowcy, obniżyć koszty i liczbę roszczeń z telematyką?

VSAFE Video Intelligence

TEMAT PRELEKCJI:

Trimble Transport & Logistic

GRZEGORZ PUSŁOWSKI

PROWADZĄCY WYDARZENIE

Transport Manager Magazine

MAREK LOOS

Moderator panelu dyskusyjnego

Informatyczne narzędzia dbające o bezpieczeństwo biznesu transportowego: TMS, telematyka, wizualizacja

Kontrole, kary oraz francuski rejestr karny. Jak uniknąć odpowiedzialności karnej?

TEMAT PRELEKCJI:

Prezes Stowarzyszenia Polskich Przewoźników we Francji

FRANCOIS NICOLAS WOJCIKIEWICZ

GRZEGORZ WIŚNIEWSKI

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu

Predyktywna prewencja poprzez zarządzanie ryzykiem w branży TSL, czyli leczenie przewlekłych i ostrych chorób firm transportowych

TEMAT PRELEKCJI:

Bezpieczny transport niebezpiecznych towarów. Wymagania, naruszenia, kary

TEMAT PRELEKCJI:

EKO SKOLAR

dr MARIA NICOPULOS

Wojenne i sankcyjne „łatanie” dostaw towarów z Europy Zachodniej do Białorusi i Rosji. Czy koła unijnych ciężarówek kręcą się w dobrą stronę? (prelekcja zdalna)

Mądry przewoźnik przed roszczeniem, czyli sztuka budowania bezpieczeństwa prawnego firmy transportowej.

TEMAT PRELEKCJI:

TEMAT PRELEKCJI:

Managerskie narzędzia budowy bezpieczeństwa w organizacji biznesowej, czyli High Reliability Organizations (HRO) w branży TSL.

Kancelaria Judek Górska Radcy Prawni, Doradcy Podatkowi

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Lark Business Consulting.

TEMAT PRELEKCJI:

JERZY RÓŻYK

CDS Kancelaria Brokerska

PAWEŁ JUDEK

DOMINIK SKOWROŃSKI

Fleetcare- zintegrowane rozwiązanie do zarządzania oponami i flotą

TEMAT PRELEKCJI:

program

Grzegorz Wiśniewski, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu

Predyktywna prewencja poprzez zarządzanie ryzykiem w branży TSL, czyli leczenie przewlekłych i ostrych chorób firm transportowych

Bieżąca, cykliczna, a przede wszystkim dynamiczna analiza ryzyk we wnętrzu i na zewnątrz organizacji to podstawa prewencyjnych zabiegów pozycjonujących bezpieczeństwo firmy. Jakie zatem kryteria należy wziąć pod uwagę, a które faktycznie obserwujemy i na co mamy, lub pragniemy mieć realny wpływ? Na to i wiele innych pytań, warto zawczasu znaleźć odpowiedzi, zanim będzie zbyt późno. Podobnie jest w medycynie, gdzie choroba lub zagrożenie zdiagnozowane właściwie i z odpowiednim wyprzedzeniem, daje znaczne szanse na ich uniknięcie, bądź łagodny przebieg choroby. Co więc możemy nazwać chorobą przewlekłą, a co ostrą w logistyce, a w szczególności w branży transportowej?

Transport towarów niebezpiecznych regulują międzynarodowe oraz krajowe przepisy prawa. Nakładają one szczegółowe wymagania i obowiązki na głównych uczestników przewozu towarów niebezpiecznych (nadawcę, przewoźnika, załadowcę itp.). Kontrole administracyjne uczestników przewozu obejmują sprawdzenie dokumentów, pobór próbek towarów lub opakowań, kontrolę pojazdów i ich wyposażenia. Skąd wiemy, czy przewożone towary są niebezpieczne w transporcie? Za co odpowiada nadawca towaru i jakie informacje powinien przekazać przewoźnikowi? Jakie wymagania musi spełnić przewoźnik? Kto przeprowadza kontrole, w jakim zakresie i jakie mogą być nałożone kary na uczestników przewozu?

dr Maria Nicopulos, Eko Skolar

Bezpieczny transport niebezpiecznych towarów. Wymagania, naruszenia, kary

Dominik Skowroński - wykładowca na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Tutor. Konsultant w Lark Business Consulting.

Managerskie narzędzia budowy bezpieczeństwa w organizacji biznesowej, czyli High Reliability Organizations (HRO) w branży TSL

Piotr Czajka, Field Sales Manager w firmie Webfleet Solutions Poland

Jak zwiększyć bezpieczeństwo pojazdu i kierowcy, obniżyć koszty i liczbę roszczeń z telematyką?

Paweł Judek, Kancelaria Judek Górska Radcy Prawni, Doradcy Podatkowi

Mądry przewoźnik przed roszczeniem, czyli sztuka budowania bezpieczeństwa prawnego firmy transportowej

PANEL DYSKUSYJNY:

Informatyczne narzędzia dbające o bezpieczeństwo biznesu transportowego: TMS, telematyka, wizualizacja

Bezpieczeństwo wymaga niezawodności organizacji biznesowej. Tego, aby była ona w stanie osiągać powtarzalne rezultaty pomimo zmian, które zachodzą w otoczeniu. Zmiany w branży TSL nigdy nie były tak dynamicznie jak teraz. A zatem osiąganie niezawodności wymaga coraz więcej trudu. Z pomocą przychodzą metody zarządzania, które stosowane są przez High Reliability Organizations, czyli między innymi elektrownie atomowe, gdzie każdy błąd może mieć daleko idące konsekwencje.

Wiele z tych narzędzi dla branży TSL pozostaje współcześnie obce dla większości biznesmenów, pomimo tego, że można z nich korzystać.

Transport to branża w nieodłączny sposób wiążąca się z różnymi rodzajami ryzyk. Nie na wszystkie spośród nich można mieć istotny wpływ, ale możliwe jest zadbanie o bezpieczeństwo prawne, które minimalizuje ryzyko ponoszenia niepotrzebnej odpowiedzialności i opłacania nieuzasadnionych roszczeń. Warto więc określić, w jakich obszarach działalności firmy transportowej występują ryzyka prawne i w jaki sposób można sobie z nimi poradzić. Prawidłowa prewencja może uchronić firmę transportową przed niespodziewanymi kosztami.

Wojna w Ukrainie i sankcje nałożone przez Unię Europejską nie zatrzymały dostaw towarów do Białorusi i Rosji. Jednak wprowadzony zakaz wjazdu białoruskich przewoźników na terytorium EU znacznie te dostawy ograniczył. W ramach retorsji, władze białoruskie wprowadziły bowiem zakaz wykonywania przewozów do i przez Białoruś dla przewoźników z UE i unijni przewoźnicy zostali odcięci od możliwości dostarczania towarów dalej na wschód. Możliwe stały się jedynie transporty do Białorusi, ale wyłącznie w celu rozładowania towaru w przygranicznym centrum logistycznym lub przekazania go białoruskiemu przewoźnikowi do dalszego transportu. Jak europejskie spedycje rozwiązały ten problem? Jakie utrudnienia towarzyszą nowemu modelowi przewozów? Z jakim niebezpieczeństwem wiąże się „łatanie” dostaw na wschód Europy?

Jerzy Różyk, CDS Kancelaria Brokerska

Wojenne i sankcyjne „łatanie” dostaw towarów z Europy Zachodniej do Białorusi i Rosji. Czy koła unijnych ciężarówek kręcą się w dobrą stronę? (prelekcja zdalna)

Jednym z fundamentów biznesu transportowo – spedycyjno – logistycznego są bazy danych. Celem prelekcji jest przybliżenie tematu związanego z bezpieczeństwem danych. Zostaną omówione wybrane praktyki, zasady i technologie, które pozwalają chronić poufność, integralność i dostępność danych Twojego przedsiębiorstwa. Duży nacisk położony zostanie na istotę ochrony danych w szczególności omówione zostaną najczęściej popełniane błędy i zagrożenia z nich wynikające. W efekcie analizy pokazane zostaną także strategie i procedury jakie warto lub wręcz należy stosować, aby chronić i prawidłowo zarządzać swoimi danymi.

dr Przemysław Sękalski, ekspert w zakresie automatyzacji. Konsultant Lark Business Consulting. Dyrektor Centrum Technologii Informatycznych na Politechnice Łódzkiej.

Zadbaj o prawidłowe zbudowanie bezpieczeństwa baz danych w branży TSL. Praktyki, zasady i technologie prewencji

Transport drogowy to biznes bardzo nisko marżowy. Wystarczy niewielkie zakłócenie przepływów finansowych, by zejść poniżej progu opłacalności. Czy zastanawiałeś się jak wygląda prowadzona przez Ciebie działalność transportowa pod kątem jej opłacalności?

Czy policzyłeś dokładnie zysk? Czy jak pojawią się niespodziewane wydatki, masz zabezpieczenie na ich pokrycie? Jak wygląda ryzyko utraty płynności finansowej kiedy opóźni się płatność?

dr Jacek Karcz, ekspert Polskiego Instytutu Transportu Drogowego, konsultant sprzedaży Gruber Logistics w Europie Centralnej i Wschodnie

„Cash flow is King”. Bez płynności finansowej, nie ma działalności … również transportowej. Zabezpiecz się przed utratą płynności

Kierowcy to najważniejsze ale też często najsłabsze ogniwo w całym procesie przewozowym. To decyzje i czynności kierowców mają wpływ na jakość naszych usług i na ewentualną odpowiedzialność, m.in za szkody i opóźnienia. Co zatem ma robić kierowca w razie W?

W trakcie prelekcji przedstawimy zwięzłą instrukcję dla kierowcy, dzięki której kierowca będzie wiedział, co robić gdy coś pójdzie nie tak.

UWAGA: to nie jest prelekcja o BHP ani o zabezpieczaniu ładunków!

Mariusz Kołodziej, właściciel firmy doradczo szkoleniowej UPSWING OPTIMIZE

Co robić by szkód nie narobić? … czyli instrukcja dla kierowcy – gdy coś pójdzie nie tak

Jakub Gwiazdowski, Head of Partnerships & Relations w firmie Transcash.eu

Z życia wzięte, czyli co łączy suszone śliwki i elektronikę. Case study o zakresie odpowiedzialności w transporcie.

Odpowiedzialność za uszkodzenie i utratę towaru może ponieść nie tylko przewoźnik, ale każdy kto uczestniczy w procesie przewozu, czyli: nadawca, spedytor, załadowca, przewoźnik i odbiorca. Każdy z wymienionych podmiotów ponosi odpowiedzialność na innej podstawie i w innym zakresie. Przewoźnik odpowiada za zaginięcie lub uszkodzenie ładunku, które nastąpiło między jego przyjęciem do przewozu aż do wydania. Kiedy przewoźnik może uniknąć odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę towaru? Czy może zabezpieczyć się przed wyżej wymienionymi sytuacjami?

Jak wygląda aktualna struktura wynagrodzenia kierowców? Jakie składniki wymagane są do wypłaty po zmianie przepisów, które zaczęły obowiązywać od 02.02.2022 roku? Jak w praktyce zastosować i kiedy opłacalne są ulgi na podatek oraz składki? Jakie zmiany dotyczące ewidencjonowania czasu pracy kierowców zaczęły obowiązywać od 29 maja br.? Poznaj odpowiedzi na aktualne pytania, które stawia przed przewoźnikiem branża TSL.

Mateusz Włoch, Ekspert ds. rozwoju i szkoleń w firmie INELO

Aktualna struktura wynagrodzenia kierowców oraz zmiany w ewidencjonowaniu czasu pracy obowiązujące od maja 2022 roku.

Rozwijaj swój biznes dzięki modułowym i elastycznym rozwiązaniom przygotowanym na bazie Twoich potrzeb korzystając z usług jednego partnera w zakresie mobilności. Bridgestone- światowy lider w produkcji opon oferujący rozwiązania zrównoważonej i bezpiecznej mobilności oraz Webfleet- nr 1 w Europie w rozwiązaniach do zarządzania flotą łączą siły i wprowadzają nowe, zintegrowane rozwiązanie do zarzadzania oponami i flotą – Fleetcare.

Andrzej Włodarczyk, Regional TBR Fleets and OE Sales Manager East Region w firmie Bridgestone

Fleetcare- zintegrowane rozwiązanie do zarządzania oponami i flotą

Najnowsze dane wskazują, że 51% flot uczestniczy średnio w 1-5 wypadkach drogowych, a do 90% wypadków dochodzi na skutek błędu człowieka. Koszt niebezpiecznych zdarzeń to nie tylko niepotrzebne ryzyko, ale także koszty przestojów, napraw i usuwania szkód, roszczeń i składek ubezpieczeniowych oraz uszczerbek na wizerunku firmy. Jak je zminimalizować? Sprawdźcie jak telematyka może pomóc, jakie są najnowsze rozwiązania i możliwości wdrożenia we flotach.

Grzegorz Pusłowski, Product Manager w firmie Trimble Transport & Logistic.

Weź na pokład bezstronnego, naocznego świadka, chroniącego kierowcę przed bezpodstawnymi zarzutami, czyli VSAFE Video Intelligence

Transport samochodowy niesie ze sobą ryzyko powstania niebezpiecznych i nieprzyjemnych zdarzeń zarówno na drodze oraz podczas postoju. W jaki sposób chronić flotę i kierowców? W trakcie prelekcji zaprezentujemy system wideorejestracji Trimble Video Intelligence™, który w razie wypadku pełni funkcję bezstronnego naocznego świadka chroniąc kierowcę przed bezpodstawnymi zarzutami, a także pozwala usprawniać szkolenia i poprawiać eco-driving.

Powitanie, otwarcie konferencji

9:00-9:05

Marek Loos, redaktor naczelny Transport Manager

9:05 - 9:25

9:25 - 9:45

9:45-10:00

Prezentacja partnerów

10:00 - 10:25

10:25 - 10:45

10:45 - 11:10

Przerwa kawowa

11:10 - 11:30

11:30 - 11:50

11:55 - 12:25

12:30 - 13:30

Lunch ( restauracja parter)

13:30 - 14:20

14:20 - 14:40

14:45-15:05

15:10-15:30

15:30-15:50

Przerwa kawowa

15:50 - 16:10

16:10 - 16:30

16:30-16:50

16:50 - 17:00

Kontrole, kary oraz francuski rejestr karny. Jak uniknąć odpowiedzialności karnej?

(prelekcja zdalna)

François Nicolas Wojcikiewicz, Adwokat, Prezes Stowarzyszenia Polskich Przewoźników we Francji

Transport drogowy to działalność, która się wiąże z ryzykiem karnym nie tylko dla kierowców, a także dla spółek i ich zarządców.

O odpowiedzialności karnej porozmawiamy bez tabu. Jest to temat za często lekceważony przez wiele firmy transportowych, a może mieć nieodwracalne konsekwencje. Francuskie przepisy, na podstawie których wydawane są sankcje znajdują się na skraju legalności, procedury ulegają unieważnieniu, a brak wiedzy prawnej i oszczędność na kosztach pozostawiają za często przewoźników bez obrony.

17:00

Zakończenie konferencji

Marek Loos, redaktor naczelny Transport Manager

Grzegorz Wiśniewski, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu

Piotr Czajka, Field Sales Manager w firmie Webfleet Solutions Poland

Krzysztof Pusłowski: Product Manager w firmie Trimble Transport & Logistic.

Mateusz Włoch, Ekspert ds. rozwoju i szkoleń w firmie INELO

Adrian Mirowski, prezes zarządu SNARTO

Marek Loos, redaktor naczelny Transport Manager - moderator

1

4

5

2

Dowiesz się, jak zadbać o bezpieczeństwo Twojego transportowego biznesu

Opowiemy jakie są najważniejsze ryzyka w przewozach towarowych

Przedstawimy narzędzia informatyczne pilnujące flotę Twoich pojazdów

Naświetlimy, jak powinna być skonstruowana zabezpieczająca Cię polisa OCP

3

Przybliżymy, jak pandemia zmieniła rynek przewozów towarów niebezpiecznych

6

Skorzystasz z porad dotyczących utrzymania płynności finansowej Twojej organizacji

Chce wziąć udział!

weź udział w wydarzeniu:

Jak uczynić twój biznes bezpieczniejszym?

PARTNER GŁÓWNY

PARTNERZy:

partnerzy merytoryczni

partnerzy medialni

Formularz rejestracji

*Udział bezpłatny dla menedżerów, właścicieli i pracowników firm z sektora TSL, ( przewoźników, spedytorów, itd.) którzy wypełnili formularz i będą obecni na konferencji [patrz: Regulamin udziału w konferencji]


Dla dostawców produktów, usług i/lub rozwiązań , świadczących usług, sprzedających produkty i rozwiązania dla firm z sektora TSL

- cena uczestnictwa 3000 zł netto  ( tzn. nie reprezentują firmy transportowej, spedycyjnej, logistycznej 

chętnie odpowiemy na twoje pytania

SZYBKI KONTAKT

Szymon Drobina

Brand Manager

Kontakt z partnerami biznesowymi


szymon.drobina@transport-manager.pl


+48 533 529 211

Monika Grenda - Krakowiak

Project Manager

Koordynator konferencji


monika.grenda@transport-manager.pl


+48 534 258 228

Karolina Warsicka

Brand Manager

Kontakt z partnerami biznesowymi


karolina.warsicka@transport-manager.pl


+48 534 868 348