John Smith Webinar

WEŹ UDZIAŁ

8 kwietnia 2021

Rozliczanie i organizacja pracy kierowców od lutego 2022

godz. 11:00

Zaprasza na bezpłatny panel dyskusyjny online:

SŁOWEM WSTĘPU

W sierpniu 2020 r. zaczęły obowiązywać pierwsze zapisy Pakietu Mobilności – regulacji prawnych Komisji Europejskiej, które oficjalnie mają poprawić warunki socjalne kierowców oraz zapobiegać nieuczciwej konkurencji w międzynarodowym transporcie drogowym. Jednak prawdziwa rewolucja w tej branży zacznie się w lutym 2022 r. Wówczas zaczną obowiązywać zapisy Pakietu, które będą stanowiły ogromne wyzwanie dla polskich przewoźników, a będą to:

• konieczność rozliczania kierowców z uwzględnieniem zagranicznych wynagrodzeń w pełnej wysokości,
• zakaz zaliczania na poczet płacy zagranicznej diet i ryczałtów z tytułu podróży służbowych,

•  zwolnienie z zasad delegowania dla kierowców przy wykonywaniu niektórych przewozów, 
•   ograniczenia w przewozach kabotażowych oraz cross trade,
•   obowiązkowe powroty pojazdów do bazy firmy, najpóźniej co 8 tygodni.


Zapraszamy do udziału i dyskusji o szczegółach co czeka graczy na transportowym rynku od 2 lutego 2022 r.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SPOTKANIU

Przygotujesz się do zmian, czekających polską branżę transportową za niecały rok

Dowiesz się o ile wzrosną koszty wynagrodzenia kierowców w transporcie międzynarodowym

ZAPISZ SIĘ

PRELEGENCI

Zdobędziesz wiedzę o szczegółach czekających Cię wyzwań

Opowiemy jak uniknąć wyższych kosztów działalności transportowej przy niektórych rodzajach przewozów

Omówimy co się wydarzy, jeżeli polski rząd nie zmieni jak najszybciej ustawy
o czasie pracy kierowców, dostosowując ją do nowych realiów Pakietu Mobilności

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM

PRELEGENCI

ŁUKASZ WŁOCH

Ekspert w zakresie kontroli i rozliczania czasu pracy od 11 lat.


Od 6 lat zajmuje się szkoleniami dla firm transportowych, tylko w pierwszym kwartale 2015 roku z tematyki stawki minimalnej w Niemczech i sposobach jej rozliczania przeszkolił 690 firm. W 2016 roku przeszkolił ponad 231 właścicieli firm transportowych z tematyki płacy minimalnej we Francji.


Jest prelegentem podczas licznych konferencji przekazując uczestnikom wiedzę merytoryczną i praktyczne wskazówki.


Autor licznych artykułów merytorycznych dla Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej, a także dla czasopism branżowych.


Jest współautorem istotnej pozycji książkowej „Kierowca w firmie – praktyczny leksykon przedsiębiorcy” (Seria Pogotowie Kadrowe 2014r.).


,

Główny Ekspert ds. Analiz i Rozliczeń, INELO

KAMIL WOLAŃSKI

Doświadczony ekspert i szkoleniowiec, od lat związany z OCRK. Były wykładowca przedmiotu „Czas pracy kierowców” na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej dla kierunku Transport. Autor licznych publikacji w prasie branżowej.

Jego doświadczenie zawodowe w OCRK obejmuje reprezentację klientów podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz kontroli delegowania pracowników i płac minimalnych w Europie (ponad 150 reprezentacji krajowych i zagranicznych). Świadczył również merytoryczne wsparcie w przypadku pozwów pracowniczych, szczególnie w zakresie ryczałtów noclegowych.

Przeprowadził także setki szkoleń i wdrożeń dla pracowników firm transportowych współpracujących z OCRK. W latach 2015-2017 podczas szkoleń otwartych przeszkolił ponad 800 przewoźników prowadzących działalność transportową oraz osób zarządzających transportem z zakresu płacy minimalnej w Europie.

Od 2018 r. – jako Kierownik Działu Ekspertów jest odpowiedzialny za planowanie i koordynację działań sztabu ekspertów.
Zajmuje się również szkoleniem i wsparciem pracowników OCRK z zakresu analizy i rozliczania czasu pracy kierowców oraz obsługi programu 4Trans®.


Kierownik Działu Ekspertów, INELO

ARTUR KALISIAK

Koordynator ds. Projektów Strategicznych,

Transport i Logistyka Polska

Ekspert związany z branżą transportu drogowego od ponad 15 lat. Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy międzynarodowej właściwych służb w Europie (i nie tylko) odpowiedzialnych za kontrolę przepisów czasu jazdy i odpoczynku kierowców zawodowych oraz stosowania tachografów. Kierował pracami Wydziału Współpracy Międzynarodowej w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

Członek grupy roboczej powołanej przez Komisję Europejską w celu przygotowania i opracowania rozporządzenia 165/2014 w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym. Uczestnik licznych spotkań grup roboczych oraz komitetów przy KE mających na celu wypracowanie wspólnej w całej UE interpretacji przepisów odnoszących się do transportu drogowego. Uczestnik unijnych projektów transportowych typu Twinning oraz TAIEX m.in. dla Turcji, Ukrainy, Gruzji oraz państw bałkańskich. W ramach projektów przekazywana jest wiedza oraz najlepsze praktyki w zakresie unijnych przepisów dotyczących transportu drogowego, w tym czasu jazdy i odpoczynku kierowców, jak również bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W 2012 roku zdał egzamin państwowy uzyskując uprawnienia Inspektora Transportu Drogowego. Wykładowca na Podyplomowych Studiach Transportu i Spedycji organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Autor publikacji branżowych,
w szczególności związanych z czasem jazdy i odpoczynku kierowców.

MAREK LOOS

Redaktor naczelny Transport Manager

Współzałożyciel i wiceprezes wydawnictwa Media4Business. Redaktor naczelny dwumiesięcznika Transport Manager, zastępca red. nacz. Logistics Manager. Od 1991 r. w dziennikarskim fachu, jako specjalista od gospodarki w: Głosie Wielkopolskim, Pulsie Biznesu, czy Rzeczpospolitej. Z prasą branżową sektora TSL związany od 2005 r. Implementował
z Belgii na polski rynek dwumiesięcznik Truck&Business. Prywatnie – miłośnik podróży, jazzu, fotografowania (szczególnie dzikiej przyrody), współautor pierwszego polskiego i trzeciego na świecie przewodnika po Wyspach Owczych.

PARTNERZY

ZAREJESTRUJ SIĘ NA WYDARZENIE ONLINE

8 kwietnia 2021 | godz. 11:00