BEZPŁATNA KONFERENCJA DLA MANAGERÓW SEKTORA TSL

/// katowice /// 1 marca

BIORĘ UDZIAŁ

novotel katowice centrum

O konferencji

Czy to już po pandemii, w trakcie, czy też jeszcze długo będziemy musieli borykać się z niezwykle chaotycznym środowiskiem, w którym muszą ciągle funkcjonować organizacje biznesowe.


Ci, którzy poważnie myślą o przeprowadzeniu swoich firm przez wzburzone wody współczesnej gospodarki, muszą stworzyć organizacje antykruche, czyli wyekwipowane w narzędzia oraz świadomy, wyszkolony i zmotywowany zespół, gotowy na gwałtowne zmiany, które być może jeszcze przed nami.

Od marca 2020 r. tylko jedno pozostało niezmienne, a jest to … nieprzewidywalna zmienność.


Tak jak rok temu, tak i teraz strategie rozwoju na najbliższy rok, dwa i trzy lata trzeba opracowywać wariantowo – w zależności od progresji pandemicznej rzeczywistości i nakładających się na nią dodatkowych czynników chaosu, czyli np. trendów wywołanych regulacjami Pakietu Mobilności.

To właśnie zapisy tego aktu prawnego, które zaczną obowiązywać 2 lutego 2022 r., będą dla przewoźników międzynarodowych największym wyzwaniem w 2022 roku.


Managerowie podejmują decyzje, a Transport Manager dostarcza niezależnych, rzetelnych i fachowych informacji, dzięki którym Wasze działania, plany i strategie są obarczone mniejszym ryzykiem – JESTEŚCIE BLIŻSI SUKCESU.

Dowiesz się jakie strategie rozwoju swojej firmy przyjąć w trzecim roku pandemicznego, a więc niezwykle chaotycznego środowiska biznesowego?

Co zyskasz biorąc udział w konferencji?

Zarejestruj się!

Poznasz innowacyjne metody motywowania Twojego zespołu do myślenia, działania i kreatywności.

Uzyskasz unikalną wiedzę o nowych obowiązkach, związanych z wejściem w życie najbardziej restrykcyjnych zapisów Pakietu Mobilności.

Zdobędziesz informacje, jak radzić sobie w nowej rzeczywistości Pakietu Mobilności, zarówno gdy przewozisz flotą ciężką, jako i lekką (do 3,5 t dmc)

Wyjaśnimy jak uniknąć zagrożeń związanych z rozładunkiem towarów i z tym jak wielką chrapkę na Twoje pieniądze ze zwrotu Mautu mają zleceniodawcy transportowi.

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy ekspertów i specjalistów, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas wystąpień i paneli dyskusyjnych.

PROGRAM KONFERENCJI

Kornelia Lewandowska

Prezes Górnośląskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych w Katowicach

Temat: Oferta GSPD na 2022 dla przewoźników w aspekcie zmian przepisów transportowych

9:05 - 9:15

Maciej Wroński

prezes związku pracodawców Transport i Logistyka Polska

Temat: Wychodząc poza Pakiet Mobilności. Nowe wyzwania przed polskim transportem drogowym stawiane m.in. przez „Fit for 55”, czy niedobory kadrowe

Najbardziej bolesne - bo finansowe - zapisy Pakietu Mobilności stały się faktem 2 lutego

i trzeba uwzględniając je, nauczyć się zarządzać firmą trudniącą się międzynarodowym transportem drogowym.

Pora pomyśleć o kolejnych wyzwaniach, jakie stoją przed właścicielami firm transportowo-logistycznych, a są to m.in.: pakiet celów ekologicznych „Fit for 55”, pogłębiające się niedobory kierowców i inne.

9:15 - 9:35

Joanna Arendarska,

TSL Lawyers Strachowicz i Wspólnicy sp. k.

Temat: Przewozy „dostawczakami” pod jurysdykcją Pakietu Mobilności. Coraz trudniejszy „bus-transportowy” biznes.

Przewoźnicy posiadający wyłącznie pojazdy o dmc do 3,5 tony i wykonujący przewozy międzynarodowe i kabotażowe, do 20 maja 2022 r. muszą uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika i licencję wspólnotową (koszt ok. 10 tys. zł). Muszą również udokumentować zdolność finansową, zaopatrzyć się w certyfikat kompetencji zawodowych i posiadać dobrą reputację. Przewoźnicy, którzy oprócz pojazdów ciężkich posiadają również pojazdy o dmc do 3,5 tony i wykonują nimi przewozy międzynarodowe i kabotażowe, do 20 lutego 2022 r. musieli udokumentować dodatkową zdolność finansową.

9:40 - 10:00

Krzysztof Pusłowski

Trimble Transport & Logistics

Temat: Przewidujesz, prognozujesz czy zgadujesz? Jak planować czas przybycia bez pomyłek.

Dzięki TruETA - jednemu z najlepszych na rynku oprogramowania do optymalizacji tras - możesz określić przewidywany czas przybycia (ETA) na każdym etapie podróży z perfekcyjną dokładnością, niemal w czasie rzeczywistym i bezbłędnie.

Jak wyciągnąć z tego rozwiązania informatycznego największe korzyści dla Twojej firmy?

10:05 - 10:25

13 marca przypada druga rocznica funkcjonowania naszych organizacji w pandemii.Może czas na podsumowania, przemyślenia i wnioski na przyszłość? Czy to już po pandemii, czy też jeszcze długo będziemy musieli borykać się z niezwykle chaotycznym środowiskiem,w którym muszą ciągle funkcjonować organizacje biznesowe.Ci, którzy poważnie myślą o przeprowadzeniu swoich firm przez wzburzone wody współczesnej gospodarki, muszą stworzyć organizacje antykruche, czyli wyekwipowane w narzędzia oraz świadomy, wyszkolony i zmotywowany zespół, gotowy na gwałtowne zmiany, które być może ciągle jeszcze przed nami.

10:30-11:00

Krzysztof Sarnecki,

Quest Change Managers

Temat: Pandemiczne wyzwania transportowo-logistyczne w 2022 r.

Czy przez dwa lata pandemii uodporniłeś Twoją organizację na CHAOS?

PRZERWA KAWOWA

11:00-11:25

11:00 - 11:25

prof. dr hab. Adam Mariański

doradca podatkowy, adwokat; Partner Zarządzający w Mariański Group; założyciel Polskiego Instytutu Analiz Prawno-Ekonomicznych (PIAPE).

Temat: Optymalna struktura biznesu po wejściu w życie Polskiego Ładu.

W wyniku opodatkowania spółek komandytowych oraz zmianach podatkowych, które weszły w życie w 2022r., konieczne jest zbudowanie najbardziej optymalnej struktury biznesu.

Można nie tylko uniknąć podwyżki podatków, ale zapłacić mniej niż w poprzednich latach.

Tylko trzeba dokonać odpowiednich zmian w strukturze biznesu.

11:30-11:50

Temat: Zebrania w firmie - narzędzie w zarządzaniu operacyjnym czy strata czasu?

Dobrze zorganizowane i sprocesowane spotkania to jedno z najprostszych i najskuteczniejszych narzędzi do zarządzania operacyjnego. Pomaga również reagować na zmiany środowiska funkcjonowania firm transportowych, jak np. pakiet mobilności.

Tymczasem spotkania często są traktowane jako konieczność, która kojarzy się z oderwaniem od obowiązków i szeroko rozumianą stratą czasu. W wyniku złej organizacji spotkania w wielu firmach straciły swój potencjał.

Mariusz Kołodziej

Upswing Optimize

11:55-12:15

Prelekcja dotyczyć będzie możliwości korzystania z samozatrudnionych kierowców w transporcie międzynarodowym. Wskazane zostaną podstawy prawne takiego rozwiązania, kluczowe aspekty w zakresie umowy pomiędzy kierowcą a przedsiębiorstwem oraz stanowiska w tej kwestii zagranicznych organów celnych.

Maciej Niedziałkowski

Niedziałkowski & Partners S.K.A.

Temat: W związku z Pakietem Mobilności powraca temat samozatrudniania kierowców w transporcie międzynarodowym. Czy jest to sposób na ograniczenie kosztów pracy kierowców?

12:20-12:40

Oczekujemy, że ludzie w pracy będą wykazywać się kreatywnością. Nakłaniamy do tego, żeby wychodzili z inicjatywą zmian. Chcemy, aby byli w stanie myśleć kategorią biznesu, a nie przez pryzmat własnego zespołu czy działu. Jednocześnie miejsce pracy jakie dla nich tworzymy jest zaprojektowane w taki sposób, że nie dajemy przestrzeni do wykazania się. Jak to zmienić?

Czy da się rozniecić płomień chęci do pracy u tych, którzy już się poddali?I co możemy zrobić, żeby budować firmę, w której ludzie rzeczywiście chcą:1) myśleć i działać, 2) działać i myśleć, 3) a najlepiej obie te rzeczy jednocześnie.

Dominik Skowroński

Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania

Temat: Jak rozniecić w pracownikach kreatywność, myślenie i działanie, czyli Design Thinking and Acting w branży TSL.

12:45-13:05

PRZERWA OBIADOWA (LUNCH)

13:10-14:00

"Transportowe wyzwania w 2022 r., czyli nie tylko Pakiet Mobilności, ale również Brexit i Nowy Polski Ład"

PANEL DYSKUSYJNY

14:00 - 15:00

Martin Pfnüer,

Kancelaria Pfnür Rechtsanwälte PartGmbB

Temat: Niemieccy zleceniodawcy transportowi chcą przywłaszczyć sobie zwrot Mautu, przysługujący przewoźnikom. Jak odpierać ich żądania?

W ostatnich tygodniach nastąpiła nowa fala pism (nie tylko) niemieckich zleceniodawców transportowych o przywłaszenie roszczenia o zwrot nienależnie naliczonego Mautu.

Jaka jest najlepsza strategia obrony, żeby nie stracić swoich roszczeń o zwrot opłat drogowych na terenie Niemiec? Jak należy działać w przypadku umów ramowych i jak jest w przypadku, jeżeli stawki opłaty drogowej są elementem zawartej umowy?

15:00 - 15:20

Monika Głębocka-Poks ,

Head of PSML Talent Programs

Temat: "Maksymalizacja kapitału ludzkiego w obszarze łańcucha dostaw - PSML Talent"

Talent PSML Identyfikacja talentów & redukcja barier technologicznych.


Przeprowadzamy deep research i dążymy do rozpoznania problemów oraz możliwości dla rozbudowy modelu edukacji. Wierząc w wysoki potencjał młodego pokolenia powstał program Talent PSML, który ma stanowić alternatywne podejście do systemu edukacji obejmując przy tym identyfikację talentów i redukcję barier technologicznych

15:25 - 15:35

Łukasz Chwalczuk,

Kancelaria Prawna Iuridica

Temat: Czy kierowca jest zobowiązany wykonać załadunek lub rozładunek towaru i jaki ma to wpływ na odpowiedzialność nadawców?

Kilka tygodni temu Hiszpania uchwaliła nowe przepisy, które wprost zakazują, aby kierowcy wykonywali czynności ładunkowe. Z prelekcji dowiesz się jak kwestia odpowiedzialności za czynności ładunkowe jest uregulowana w innych krajach UE oraz jakie zapis w zleceniu transportowym powinny być zawarte, aby odpowiednio chronić swoją firmę. Dodatkowo zyskasz wiedzę na jakie warunki w polisach ubezpieczeniowych zwracać uwagę, aby polisa OCP obejmowała szkody wyrządzone w trakcie załadunku lub rozładunku towaru.

Kilka tygodni temu Hiszpania uchwaliła nowe przepisy, które wprost zakazują, aby kierowcy wykonywali czynności ładunkowe. Z prelekcji dowiesz się jak kwestia odpowiedzialności za czynności ładunkowe jest uregulowana w innych krajach UE oraz jakie zapis w zleceniu transportowym powinny być zawarte, aby odpowiednio chronić swoją firmę. Dodatkowo zyskasz wiedzę na jakie warunki w polisach ubezpieczeniowych zwracać uwagę, aby polisa OCP obejmowała szkody wyrządzone w trakcie załadunku lub rozładunku towaru.

15:40 - 16:00

Marek Loos,

redaktor naczelny Transport Manager

zakończenie

16:00 - 16:05

Amanda Baker

Michael Walker

John Smith

A few sentences about your

product. How it help to solve

clients' problems.

A few sentences about your product. How it help to solve clients' problems.

A few sentences about your product. How it help to solve clients' problems.

W przypadku chęci zapisów grupowych prosimy o wypełnienie formularza przez każdą zainteresowaną osobę.

*udział bezpłatny dla menedżerów sektora tsl którzy wypełnili Formularz i będą obecni na konferencji [patrz: Regulamin udziału w konferencji]

1

WIEDZA

Wystąpienia ekspertów pozwolą Ci na przyswojenie istotnej wiedzy potrzebnej do optymalizacji działania przedsiębiorstw.

2

DYSKUSJE I ROZMOWY

Możesz aktywnie uczestniczyć w prelekcjach oraz dyskusjach panelowych zadając pytania.

3

EKSPERCI I PRAKTYCY

Wysłuchasz najlepszych w swoich fachu praktyków i ekspertów, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

MATERIAŁY

Otrzymasz materiały dydaktyczne zaprezentowane podczas spotkania

4

Dlaczego warto wziąć udział?

NETWORKING

Nawiążesz interesujące kontakty biznesowe i branżowe, które mogą zaowocować ciekawą i długotrwałą współpracą.

5

POCZĘSTUNEK

Podczas spotkania dostępny będzie bufet kawowy dla uczestników, a także lunch.

6

Weź udział!

Partnerzy

Patronat regionalny

Partnerzy merytoryczni

Partnerzy medialni

Formularz rejestracji

*Udział bezpłatny dla menedżerów sektora TSL, którzy wypełnili formularz i będą obecni na konferencji [patrz: Regulamin udziału w konferencji]

Dla dostawców produktów, usług i/lub rozwiązań dla firm z sektora TSL - cena uczestnictwa 1100 zł netto

CHĘTNIE ODPOWIEMY NA TWOJE PYTANIA

SZYBKI KONTAKT

Szymon Drobina

Brand Manager

Kontakt z partnerami biznesowymi


szymon.drobina@transport-manager.pl


+48 533 529 211

Kamil Matlak

Project Manager

Kontakt z partnerami biznesowymi


kamil.matlak@transport-manager.pl


+48 536 204 070

Monika Grenda - Krakowiak

Project Manager

Koordynator konferencji


monika.grenda@transport-manager.pl


+48 534 258 228