Gotowi na pakiet?

Trzeci kwartał każdego roku to tradycyjnie czas tworzenia budżetów na kolejny rok. Rok 2022 będzie przełomowy dla europejskiej gospodarki z uwagi na wejście w życie w lutym 2022 r. najbardziej restrykcyjnych m.in. dla polskiego międzynarodowego transportu drogowego regulacji Pakietu Mobilności. Będzie to rok przełomowym dla producentów, importerów i eksporterów korzystających z transportu drogowego. A więc praktycznie dla wszystkich graczy europejskiej gospodarki.2 lutego 2022 r. obudzimy się w nowej transportowej rzeczywistości

Wynikami naszego badania podzielimy się z każdym z Państwa jak również z Czytelnikami czasopism Logistics Manager
i Transport Manager. Zapraszamy do wypełnienia ankiety wszystkich dyrektorów i kierowników logistyki, ale także przedstawicieli działów zakupów i sprzedaży, którzy chcą się dowiedzieć jaki wpływ wprowadzone na mocy Pakietu Mobilności zmiany legislacyjne będą miały na ceny ich produktów w 2022 r. Razem możemy lepiej przygotować się do nowej rzeczywistości, lepiej prognozować koszty, ale także - z odpowiednim wyprzedzeniem - poinformować o nowej sytuacji naszych interesariuszy, dostawców i kontrahentów.


Warto pamiętać, ze zmiana dotknie wszystkich korzystających z transportu POŚREDNIO również konsumentów i podmioty działające na rynku krajowym. Słowem wszystkich, którzy korzystają z pracy kierowców (ale pośrednio również kurierów) gdyż pracownicy tej grupy zawodowej są najbardziej mobilni. Zmiany legislacyjne, niezależnie od formy w jakiej zostaną przyjęte, muszą wpłynąć więc w rezultacie pośrednio na cały rynek pracy, za pośrednictwem obciążeń podatkowych pracy kierowców
i zmiany ich statusu w zakresie kosztów podróży służbowej i ich oskładkowania.


Zapraszamy do wspólnego projektu „Gotowi na pakiet”?PRZEJDŹ DO ANKIETY

Przygotujmy się razem
Marek Loos, redaktor naczelny dwumiesięcznika Transport Manager i Grzegorz S. Woelke, niezależny komentator, specjalizujący się w problematyce łańcuchów dostaw, postanowili sprawdzić w jakim stopniu zleceniodawcy transportu (a tym samym dostawcy ich produktów i kupujący ich wyroby) są przygotowani na tę zmianę. Dlatego zwracamy się z gorącą prośbą do naszej sieci kontaktów o jak najliczniejszy udział w naszym badaniu, poprzez wypełnienie poniższej ankiety.

Gotowi na pakiet?

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANONIMOWEJ ANKIETY